Terug naar klantenservice overzicht

Garantie

We geven minimaal één jaar garantie op artikelen. Afwijkende garantietermijnen worden specifiek vermeld op het garantiebewijs van het artikel. Voor garantie gelden de garantievoorwaarden zoals aangegeven op het garantiebewijs van het product. Deze garantieregelingen gelden onverminderd de rechten die je als consument hebt op basis van de wet. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Je kunt bij iedere winkel in Nederland voor garantie terecht.

We geven op onze elektrische artikelen minimaal twee jaar garantie. Als het apparaat langer dan twee jaar garantie heeft, kan dit door middel van het garantiebewijs aangetoond worden. Voor garantie gelden de garantievoorwaarden zoals aangegeven op het garantiebewijs van het product.

Normale slijtage leidt niet tot aanspraak onder enige garantie, net zo min als normale veroudering zoals het verkleuren van houten tuinmeubelen. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan geen beroep op garantie worden gedaan.

Blokker is niet verplicht tot het verlenen van garantie indien er sprake is van ondeskundig gebruik, wanneer consumentenproducten worden gebruikt voor professionele doeleinden of gebreken die ontstaan zijn door demontage. Garantie is tevens uitgesloten indien het artikel wordt doorverkocht aan derden. Wanneer tijdens onderzoek blijkt dat geprobeerd is het product te herstellen door derden, is (Blokker)-garantie uitgesloten. De onderzoekskosten zijn in dat geval voor jouw rekening.

  • Op artikelen die door breuk onbruikbaar zijn geworden, vervalt de garantie.
  • Indien een artikel binnen de garantietermijn wordt gerepareerd, blijft de oorspronkelijke garantietermijn in tact.
  • Bij een reparatie verleent Blokker drie maanden garantie op de uitgevoerde reparatie. Je dient hierbij het reparatiebewijs te bewaren.
  • Op artikelen buiten de garantie kunnen niet ter reparatie worden aangeboden.
  • Op reparaties aan artikelen met bliksem-, water-, brand- en/of vochtschade wordt geen garantie.

Je kunt geen reparatie of vervanging eisen, indien dit onmogelijk is voor ons of niet van ons kan worden verwacht. We hebben het recht om te beoordelen of het gebrek aan het artikel, door vervanging van een onderdeel, verholpen kan worden.