Terug naar klantenservice overzicht

Garantie vervalt

Blokker is niet verplicht tot het verlenen van garantie indien er sprake is van ondeskundig gebruik, wanneer consumentenproducten worden gebruikt voor professionele doeleinden of gebreken die ontstaan zijn door demontage. Garantie is tevens uitgesloten indien het artikel wordt doorverkocht aan derden. Wanneer tijdens onderzoek blijkt dat geprobeerd is het product te herstellen door derden, is (Blokker)-garantie uitgesloten. De onderzoekskosten zijn in dat geval voor jouw rekening.

  • Op artikelen die door breuk onbruikbaar zijn geworden, vervalt de garantie.
  • Indien een artikel binnen de garantietermijn wordt gerepareerd, blijft de oorspronkelijke garantietermijn in tact.
  • Bij een reparatie verleent Blokker drie maanden garantie op de uitgevoerde reparatie. Je dient hierbij het reparatiebewijs te bewaren.
  • Op artikelen buiten de garantie kunnen niet ter reparatie worden aangeboden.
  • Op reparaties aan artikelen met bliksem-, water-, brand- en/of vochtschade wordt geen garantie.

Je kunt geen reparatie of vervanging eisen, indien dit onmogelijk is voor ons of niet van ons kan worden verwacht. We hebben het recht om te beoordelen of het gebrek aan het artikel, door vervanging van een onderdeel, verholpen kan worden.